REAC VE CLP Tüzükleri İle İlgili Duyurular - Ankara Sanayi Odası

REAC VE CLP Tüzükleri İle İlgili Duyurular

    7 Ocak 2011

Tarihi     : 07.01.2011
İşareti    : 4/5000-84
Yanıt      :
aytul.duzgun@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (İMMİB) tarafından aldığımız yazılarda;
 
REACH Tüzüğü Ek XIV’e (İzne Tabi Maddeler Listesi’ne) dahil edilmesi için AB Komisyonu onayına sunulan 14 maddenin ve REACH izin sürecine ilişkin hazırlanan bilgi notunun Ek 1’de özetlendiği, konu hakkında detaylı bilginin http://reach.immib.org.tr/web  sitesine eklendiği,
AKA tarafından 15.12. 2010 tarihinde Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Aday Listesi’ne 8 madde daha ilave edilmiş olup, bu maddeler ve bu maddelere ait potansiyel kullanım alanlarının Ek 2’de özetlendiği, konu hakkında detaylı bilginin http://reach.immib.org.tr/web/ sitesine eklendiği,
REACH ve CLP Tüzüğü ile ilgili gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği Bültenlere http://reach.immib.org.tr adresinden ulaşabileceğiniz tarafımıza bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası