Raylı Sistemler Envanteri - Ankara Sanayi Odası

Raylı Sistemler Envanteri

Tarih: 14.01.2014
İşareti: 05/5000-214 
 
Sayın Üyemiz,
 
Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayiciler Derneği’nden alınan bir yazıda, RAYDER (Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayiciler Derneği) tarafından yerli sanayiye katkı sağlamak amacıyla “Raylı Sistemleri Envanter” çalışmasının yapıldığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu çalışmada oluşturulan anket, Türkiye’nin dört bir yanında Raylı Sistemler alanında faaliyet gösteren tüm firmalara ulaştırılarak, söz konusu firmaların faaliyet gösterdikleri alanlar, Ar-Ge çalışmaları, kalite sistem ve ürün sertifikasyonları, personel nitelik-nicelikleri, ithalat- ihracat ile ilgili tüm bilgilerin toplanacağı bildirilmektedir. Anket sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan rapor ile yerli sanayinin, raylı sistemlerde güçlü ve zayıf olduğu noktaların belirleneceği, yerli üreticilerinin global pazarda rekabetçiliğinin arttırılacağı, Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayiciler Derneği tarafından yapılacak çalışmaların ana hedefini oluşturacağı,  firmaların bu konudaki gelecek hedefleri için yapılması gereken çalışmalara yol göstereceği iletilmektedir.
 
Bu çerçevede hazırlanan ekte yer alan anket formunun 31.01.2014 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (dim@aso.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası