PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME HK. - Ankara Sanayi Odası

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME HK.

Tarihi     : 27.03.2009
İşareti    : 6/5000 –1317
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

 

 

Üyelerimiz tarafından Odamıza yapılan başvurularda, kendilerine; “Karayollarında firma araçlarını kullanan sürücülerin Psikoteknik Belgesi bulundurma zorunluluğu” ile ilgili olarak değişik kaynaklardan pek çok elektronik posta iletildiği ve bu elektronik postalarda Psikoteknik belgesi bulundurmayan firma ve sürücülere yüksek meblağlarda cezai müeyyide uygulanacağına ilişkin ibareler bulunduğu bildirilmektedir. Konuya açıklık getirmek üzere, Odamızca, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile irtibata geçilmiş olup, konu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler alınmıştır.

 

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 60 ıncı maddesinin (e) bendine göre; sürücülerin kamuya açık karayolunda, yük ve yolcu taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için Psikoteknik Belgesi almaları zorunludur. Bu çerçevede; firmaya ait binek araçların, tüzel kişilik adına, ticari ve kamyonet olarak tescil edilmiş olması durumunda, yanibahsekonu araçların ruhsatlarında ticari ibaresi bulunması durumunda, bu araçları kullanan sürücülerin firmadaki görevleri ne olursa olsun, Psikoteknik Belgesi almaları zorunlu bulunmaktadır.

 

Sözkonusu Yönetmelik hükümleri gereğince; yapılan denetimlerde psikoteknik belgesi bulunmadığı tespit edilirse;firma’ya ve sürücülere ayrı ayrı cezai yaptırım öngörülmekle birlikte, bahsekonu cezai hükümler Danıştay kararı ile iptal edilmiş bulunduğundan, şu an için uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle; konuyla ilgili yüksek rakamlarla cezai yaptırımlar uygulanacağına dair gelen elektronik-postalara itibar edilmemesi gerekmektedir.

 

Konuyla ilgili bilgi notu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Daha detaylı bilgi için Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü (Tel: 203 12 50) ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası

 

Bilgi notu için tıklayınız.