Promitheas-4 Projesi Ulusal Çalıştayı - Ankara Sanayi Odası

Promitheas-4 Projesi Ulusal Çalıştayı

    17 Haziran 2013

Tarih: 17.06.2013 
İşareti: 05/5000-2299
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan alınan bir yazıda, Tübitak MAM’ın ortakları arasında bulunduğu ve koordinatörlüğünü Energy Policy and Development Centre of The National and Kapodistrian University of Athens (Yunanistan)’ın gerçekleştirdiği “PROMİTHEAS-4: Knowledge transfer and research needs for preparing mitigation/adaptation policy portfolios” isimli Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesinin 1 Ocak 2011 itibarı ile başlamış olup 31 Aralık 2013 tarihinde tamamlanacağı belirtilmektedir.
 
Bu bağlamda, proje sonuçlarının yer aldığı “Development and Assessment of Mitigation/Adaptation Climate Change Policy Portfolios for Turkey” raporunun ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması amacıyla 31 Mayıs 2013 tarihinde Mustafa İnan Konferans Salonu’nda (TÜBİTAK Başkanlık Binası, Ankara ) ulusal bir çalıştay düzenlenmiş olduğu ifade edilmektedir.
 
Nihai raporun oluşturulması sürecinde, çalıştay sırasında iletilen görüşlerin ve önerilerin değerlendirileceği; ayrıca, aşağıda verilen web adresinden ulaşılabilecek olan raporlar hakkında iletilen görüş ve önerilerin de nihai rapor hazırlanmasında göz önüne alınacağı iletilmektedir.
 
Söz konusu rapora ilişkin görüş ve önerilerin 1 Temmuz 2013 günü mesai bitimine kadar e-posta, telefon veya faks (e-posta:nuray.guler@tubitak.gov.tr ; tel:0262 677 29 87; faks:0262 641 23 09) yoluyla iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Raporlara Erişim Web Adresi: http://lodos.mam.gov.tr/PAYLASIM/
Kullanıcı Adı: PROMITHEAS
Şifre:kz896qhw
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası