Promitheas-4 Projesi Ulusal Çalıştay Daveti - Ankara Sanayi Odası

Promitheas-4 Projesi Ulusal Çalıştay Daveti

Tarih: 20.05.2013 
İşareti:05/5000-1902
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan alınan bir yazıda, Tübitak MAM’ın ortakları arasında bulunduğu ve koordinatörlüğünü Energy Policy and Development Centre of The National and Kapodistrian University of Athens (Yunanistan)’ın gerçekleştirdiği “PROMİTHEAS-4: Knowledge transfer and research needs for preparing mitigation/adaptation policy portfolios” isimli Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesinin 1 Ocak 2011 itibarı ile başlamış olup 31 Aralık 2013 tarihinde tamamlanacağı belirtilmektedir.
 
PROMITHEAS-4 projesinde; çoğunluğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSHC) üyesi 14 ülkeden 16 akademik kurumun yer aldığı ifade edilmektedir.Proje kapsamında, iklim değişikliği azaltım ve uyum senaryolarının oluşturulması, bu senaryoların “Long Range Energy Alternatives Planning System (LRAP)” programı ile modellenmesi ve çoklu kriter analizi yöntemi ile değerlendirilmesi konularında bilgi transferi sağlanması ve araştırma ihtiyaçlarının belirlenmesinin amaçlandığı vurgulanmaktadır.
 
Proje ortağı olan 12 yararlanıcı ülke (Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Estonya, Kazakistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna) için ulusal raporların hazırlandığı;proje sonuçlarının yer aldığı taslak “Development and Assesment of Mitigation/Adaptation Climate Change Policy Portfolios for Turkey” raporunun ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması amacıyla 31 Mayıs 2013 tarihinde Mustafa İnan Konferans Salonu’nda (TÜBİTAK Başkanlık Binası, Ankara) ulusal bir çalıştay düzenleneceği iletilmektedir. Bu çalıştay sırasında ortaya çıkacak görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanacak, nihai raporun 9-11 Ekim 2013 tarihleri arasında Atina’da düzenlenecek Uluslararası Konferansta sunulacağı belirtilmektedir.
 
Söz konusu çalıştaya katılım teyitlerinin katılımcı bilgileri ile birlikte (ad, soyad, e-posta, telefon) en geç 24 Mayıs 2013 günü mesai bitimine kadar e-posta, telefon veya faks (e-posta: nuray.guler@tubitak.gov.tr; tel: 0262 677 34 81, faks: 0262 641 23 09) yoluyla iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası