Projeler - Ankara Sanayi Odası

Projeler

Kalkınmanın mutlaka sanayi ile mümkün olacağı inancı ve dengeli bir gelişme için sanayinin hak ettiği yeri alabilmesi amacıyla kurulan Odamız, kurulduğu günden bugüne kadar Ankara Sanayiinin verimli şekilde çalışabilmesi ve gelişmesi yolunda üzerine düşen tüm görevleri imkanlar dahilinde yerine getirmeye çalışmaktadır. Odamız, üyelerinin menfaatleri doğrultusunda Bakanlıklar, Avrupa Birliği, KOSGEB, TÜBİTAK, Ankara Kalkınma Ajansı, Merkezi Finans ve İhale Birimi gibi ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından fonlanan programlarda gerek işbirliği kuruluşu, gerekse iştirakçi kuruluş olarak yer almaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Hibe Programları
   Ulusal Hibe Programları

Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliği çerçevesinde Odamız; Plastik, Biyoteknoloji ve Medikal, Mobilya ile Nükleer sektörlerinde dört UR-GE Projesi yürütmektedir.

Odamız tarafından yürütülen Plastik, Biyoteknoloji ve Medikal ile Mobilya sektörü UR-GE Projelerine yönelik çalışmalar www.asocluster.com adresinden takip edilebilmektedir.

Odamız “Ankara Sanayicisi İhracatta Söz Sahibi Olacak; Plastik Sektöründe İhracat Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi” isimli Plastik UR-GE Projesine 27 Mart 2013 tarihinde başlamıştır. Plastik UR-GE Projesi kapsamında ilk olarak kümede yer alan firmalara yönelik ihtiyaç analizi faaliyeti gerçekleştirilmiş ve faaliyet sonunda küme üyelerine  “İhtiyaç Analizi Final Raporu" sunulmuştur.

2013 yılı içerisinde, “Dış Ticaret Temel Bilgiler ve Uygulamalar Eğitimi”, “Ticari İstihbarat ve Dijital Pazar Araştırma Eğitimi”, “Pazarlama Stratejisi Eğitimi” başlıklarında eğitimler alınmıştır. Söz konusu eğitimlere, kümede yer alan firmaların tamamı katılım sağlamıştır.

2014 yılı içerisinde, 14 küme üyesi firmanın daha bilinçli bir şekilde ihracat yapabilmeleri, hedef pazarlarının tespit edilmesi için “Pazar Araştırması ve Strateji Danışmanlığı” hizmeti alınmıştır. Danışmanlık kapsamında, Rusya pazarı için giriş stratejileri geliştirilerek, yapılan konşimento ve gümrük verileri ışığında potansiyel alıcılar belirlenmiştir.

Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti faaliyetleri öncesinde, küme tanıtımına yönelik; 11 küme firması için 1000 adet firma broşürü (İngilizce, Rusça, Fransızca ve Arapça), 1000 adet dosya, 1000 adet küme tanıtım broşürü, baskılı elyaf çanta, firma tanıtım CD’si, kümeye özel web sayfası ve logo tasarımı hizmeti verilmiştir.

Plastik Sektörü UR-GE Projesi’nin, ilk Yurt Dışı Pazarlama faaliyeti olarak, 26 – 31 Ocak 2015 tarihleri arasında Moskova’da düzenlenen Interplastica 2015 Moskova Fuarına katılım sağlanmıştır. Küme üyesi 8 firmadan toplam 11 kişinin katıldığı faaliyet kapsamında, 21 m2’lik üç cephesi açık stand kullanılmıştır.  Rusya’nın en büyük gaz şirketi, kamu kurumu temsilcileri ve bürokratlar ile görüşmeler yapılmıştır. Ekonomi Bakanlığı Rusya Ticaret Müşaviri ve Rus – Türk İşadamları Birliği Başkanı fuar yerinde firmalarımızı ziyaret etmiş, düzenlenen akşam yemeklerinde tecrübelerini aktarmıştır.

27 – 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında ikinci Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Cezayir’e düzenlenmiş olup, 48. FIA Uluslararası Genel Ticaret Fuarı’na 48 m2’lik stand ile katılım sağlanmıştır. 9 küme üyesi firmadan 13 yetkilinin iştirakiyle gerçekleşen heyet kapsamında, ikili iş görüşmeleri ve resmi ziyaretler yapılmıştır.

13 – 19 Ekim 2015 tarihleri arasında Guangzhou’da gerçekleşen Canton Fuarına katılmak ve Hong Kong ile Shenzen şehirlerinde ikili iş görüşmeleri yapmak üzere Çin’e Ticaret Heyeti düzenlenmiştir. Söz konusu Ticaret Heyetine, küme üyesi 8 firmadan 15 temsilci katılım sağlamıştır. Heyet kapsamında, T.C. Hong Kong Ticaret Ataşeliği, Hong Kong Genel Ticaret Odası, Hong Kong Verimlilik Merkezi, T.C. Guangzhou Ticaret Ataşeliği ve plastik sektöründe faaliyet gösteren 5 fabrika ziyareti yapılmıştır.

2016 Mart sonunda bitecek olan Plastik UR-GE Projesi’nin 4. Ticaret Heyeti, Şubat ayında Mozambik ve Güney Afrika pazarlarına gerçekleştirilecek olup, ikili iş görüşmeleri ve resmi kurum ziyaretleri organize edilecektir.

17 Ocak 2014 tarihinde başlayan ve hedefi firmaların uluslararası rekabet stratejilerinin belirlenmesi ve firmaların ihracat kapasitelerinin artırılması olarak belirlenen Odamız Medikal Sektörü UR-GE Projesi kapsamında ilk olarak, kümede yer alan firmalara yönelik ihtiyaç analizi faaliyeti gerçekleştirilmiş ve faaliyet sonunda küme üyelerine "Ankara Biyoteknoloji ve Medikal İhracatı Geliştirme UR-GE Projesi İhtiyaç Analizi" raporu sunulmuştur.

2014 yılı içerisinde, “Dış Ticaret”, “Satış ve Pazarlama Stratejileri ve Müşteri İlişkileri”, “Ar-Ge, İnovasyon ve Hibeler” başlıkları altında alınan eğitimlere kümede yer alan firmaların tamamı katılmış olup, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir.

2015 yılı içerisinde ilk Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti olarak 26 – 30 Ocak 2015 tarihleri arasında Dubai’de gerçekleştirilen ArabHealth’15 Uluslararası Sağlık Fuarı’na 21 m²’lik bir tanıtım standı ile katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda, projede yer alan üyelerimiz, kendi ürünlerini tanıtma imkanı bulmuş olup, 4 günlük fuar süresince standı ziyaret eden yaklaşık 150 firma ile görüşme yapmıştır. Ayrıca organizasyon çerçevesinde, 28 Ocak 2015 Çarşamba günü ikili iş görüşmeleri düzenlenmiştir.  Fuar öncesi irtibat kurulan Dubai Konsolosluğu, Ticaret Müşavirliği, Sanayi ve Ticaret Odası ile görüşülmüştür.

Ankara Biyoteknoloji ve Medikal İhracatı Geliştirme Projesi içerisinde yer alan 8 küme üyesi firmamız ile, 5 – 8 Mayıs 2015 tarihleri arasında Güney Afrika’da gerçekleştirilen AfrikaHealth’15 Uluslararası Sağlık Fuarı’na 36m²’lik bir tanıtım standı ile katılım sağlanmıştır. Fuar sırasında T.C. Güney Afrika Pretoria Büyükelçimiz Sn. Kaan ESENER standı ziyaret ederek, küme üyeleriyle görüşmeler yapmıştır. Güney Afrika’nın ulusal kanallarından biri olan Johannesburg News Channel, Büyükelçimiz Sn. Kaan ESENER ve Odamız yetkilileri ile Türkiye – Güney Afrika arasındaki ekonomik ilişkiler ve medikal sektörü için bölgenin ticari değeri konusunda röportaj yapmıştır. Ayrıca, T.C. Güney Afrika Pretoria Büyükelçimiz Sn. Kaan ESENER Türkiye’den fuara katılan tüm medikal küme üyelerini ve bölgede faaliyet gösteren önemli Afrikalı firma yetkililerini Pretoria’daki Rezidansında akşam yemeğinde ağırlamıştır.

2015 yılı içerisinde, proje üyelerine yönelik olarak pazar analizi ve hedef pazarlara ihracat konusunda danışmanlık hizmeti alınmıştır. Bu hizmet ile firmaların dış ticaret alanında potansiyellerini ve etkinliklerini artırmak amacıyla mevcut durum analizleri, firma bazında hedef pazarların ve pazar potansiyellerinin tespiti, hedef potansiyel pazarların rekabet yapısının ve devlet politikalarının tespiti, hedef pazarlarda ithalatçıların ve potansiyel distribütör / müşterilerin tespiti, firmaya özel dış pazarlama stratejilerinin oluşturulması, firma talebi üzerine ek dış ticaret araştırmalarının yapılması, firmaya özel çalışmaların raporlar haline getirilmesi ve sunulması adımları tamamlanmıştır. Her bir firmanın farklı ürünü için hedef pazarlar belirlenmiş ve firmalar danışmanlık sürecinde üç defa ziyaret edilerek, her ürün için detaylı araştırma yapılmıştır. Çalışma sonucu hazırlanan firma sonuç raporları, kitapçık halinde firmalara teslim edilmiştir.
2016 yılında, proje kapsamında ABD Gıda ve İlaç İdaresi Sertifikası (FDA) Eğitimi, alım heyeti faaliyeti ve hedef pazarlardan seçilecek ülkelerde ikili iş görüşmeleri ve resmi temasları içeren ziyaretlerin organize edileceği Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası platformdaki rekabetçiliklerini ve ihracat kapasitelerini artırmak amacıyla, Odamız bünyesinde “Contract Furniture Cluster” olarak anılan Mobilya UR-GE Projesi yürütülmektedir. 31 Ocak 2014 tarihinde başlayan proje kapsamında ilk olarak, kümede yer alan firmalara yönelik ihtiyaç analizi faaliyeti gerçekleştirilmiş ve faaliyet sonunda küme üyelerine "Firma Değerlendirmesi – İhtiyaç Analizi Final Raporu" ile “Sektörel Değerlendirme – Hedef Pazar Analizi Final Raporu” başlıklarında 2 ayrı rapor sunulmuştur.

İhtiyaç analizini takip eden süreçte, “Dış Ticaret Mevzuatı ve Uluslararası Kurallar, Dış Ticarette Riskler, Dış Ticarette Yükleme Şekilleri”, “Dış Ticarette Ödeme Biçimleri ve Dış Ticarette Dokümanlar”, “Dış Ticaretin Finansmanı, Akreditif ve Devlet Destekleri” ve “Nakliye, Gümrük, Dış Ticaret Muhasebesi ve KDV İade İşlemleri” başlıkları altında 54 saat dış ticaret eğitimi alınmıştır. Söz konusu eğitimlere kümede yer alan firmaların tamamı çok sayıda personeli ile katılmış olup, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir.

Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti faaliyetlerinde kullanılmak üzere kümenin tanıtımına yönelik olarak firmalara; 1500 adet dosya, küme tanıtım broşürü, baskılı elyaf çanta, 8 GB USB disk, video formatında tanıtım sunumu, her bir firma için 1000 adet firma broşürü, 4 dilde (İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça) çeviri hizmeti  ve kümeye özel logo tasarım hizmeti verilmiştir.

Projenin Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetinin ilk Ticaret Heyeti, 3 – 8 Mayıs 2015 tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlenmiştir. Söz konusu tarihlerde, Project Qatar Fuarı’na, 9 üye firmanın temsilcilerinin bulunduğu 18 kişilik Heyet ile 60 m2’lik stantta katılımcı sıfatı ile iştirak edilmiş ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları temasları haricinde, büyük ölçekli 8 yerel firma da tesislerinde ziyaret edilmiştir. Ayrıca Fuar öncesi, Körfez’in etkili yayın organı Gulf Times’da yarım sayfa ilan ile yer alınmıştır.

4 – 8 Ekim 2015 tarihleri arasında Fas’ın Rabat ve Kazablanka şehirlerine 9 üye firmanın temsilcilerinin bulunduğu 16 kişi ile  2. Ticaret Heyeti organize edilmiştir. Program kapsamında, Rabat ve Kazablanka Sanayi Ticaret ve Hizmet Odaları, Kazablanka Yatırım Ajansı, Fas İşadamları Derneği ziyaret edilerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve akabinde Rabat’taki büyük tiyatro projesinin şantiyesine gidilmiştir.

2016 yılı içinde bir Alım Heyeti ve üç farklı ülkeye Yurt Dışı Pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bahse konu ticaret heyetleri çerçevesinde, Avrupa, Amerika ve Afrika pazarlarından seçilecek ülkelerde ikili iş görüşmeleri ve resmi temasları içeren ziyaretler organize edilecektir.

Yurtdışında çeşitli ülkelerde devam eden ve başlayacak olan projelere ilişkin bilgi alabilmek ve büyük ölçekli müteahhitlik firmaları ile küme üyelerini tanıştırarak onlarla işbirliği alanları yaratabilmek amacıyla 2016 yılı içinde Türkiye Müteahhitler Birliği ile bir toplantı düzenlenmesi, planlanan bir diğer faaliyettir.

Ülkemizde Sinop ve Mersin Akkuyu Bölgelerinde kurulacak olan Nükleer Güç Santrali (NGS) projelerinde, yerli sanayinin yer alması hedefiyle gerçekleştirilen “Nuc-IndusTRy Nükleer Endüstride Yerli Katkı Projesi”nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gözlemci, Odamız ise çatı kuruluşu olarak yer almaktadır.
13 Kasım 2014 tarihinde başlayan söz konusu proje Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmekte olup, projede yer alan Odamız üyesi firmalar ile 2015 yılı Şubat ayında başlatılan ihtiyaç analizi faaliyeti Ekim ayı itibariyle tamamlanmıştır. Proje, 2016 yılında Eğitim, Danışmanlık ve Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetleri ile devam edecektir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yürütmekte olduğu “KOBİ’lerin Verimliliğinin Artırılması” kamu yatırım projesi kapsamında Odamız, Ankara ili içerisinde paydaş kurum olarak belirlenmiştir. KOBİ’lerin verimlilik alanındaki sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla on altı ay sürecek projede, pilot çalışmaların yürütülmesi için Odamız KOBİ’lerin tespit edilmesi, bilgilendirilmesi gibi faaliyetlerde bulunacaktır.

Projede, “Alo Kadın Girişimci Danışma Merkezi” vasıtasıyla özellikle Ankara’daki kadın girişimcilere yön vermek ve onların önünü açmak hedeflenmektedir. Projenin nihai yararlanıcıları, Ankara’da bulunan 6 bin 600 kadını kapsamaktadır. Kadınların girişimcilik faaliyetlerinde karşılarına çıkan engellerin bir bölümü bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Gerek girişimcilik eğitimleri, gerekse fon kaynakları konusunda yeterli bilgiye ulaşamayan kadınlar, girişimcilik fikri olsa bile bu fikri hayata geçirme konusunda başarılı olamamaktadır. Bu nedenle, Ankara’da kadın girişimciliğini geliştirmek için çalışmalara ihtiyaç bulunmakta ve bu çalışmanın başlangıcını da eğitim ve fonlara ulaşma imkânları konusunda bilgilendirme hizmetini bir telefon hattıyla verebilecek tek merkezin kurulması oluşturmaktadır.
Resmi açılışı 16 Ekim 2015 tarihinde yapılan ve 9 ay sürmesi planlanan proje kapsamında şu ana kadar 270 kadın girişimciye, 0312 906 0 666 no’lu telefon hattı vasıtasıyla bilgilendirme yapılmıştır. Proje 30 Nisan 2016 tarihinde son bulacaktır.

Odamız, İstanbul Sanayi Odası ve Adana Sanayi Odası ortaklığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen destek programı kapsamında başvurusu yapılan, Kayıtdışı İstihdamın Azaltılması Projesi ile, kayıtdışı istihdam ile ilgili analiz yapmak, kayıtdışılık ile mücadele için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve bu kapsamda kayıt dışılığın azaltılması amacıyla çalışan ve işverenlere verilecek eğitimlerle çalışanların bilincini artırmak, işverenin kurumsallaşma sürecini başlatmak, medya yolu ile farkındalığı artırmak hedeflenmektedir.


Uluslararası Hibe Programları

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı çerçevesinde, 2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından kurulan ve finansal olarak desteklenen teknoloji transferi, ticari ve araştırma işbirlikleri oluşturan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi faaliyetlerine Odamız 1 Ocak 2015 tarihinde başlamıştır. Proje genel olarak; KOBİ’lerin Avrupa Birliği (AB) mevzuatı, politikaları, hibeleri, kredileri ve ihaleleri konusunda bilgilendirilmesi, ticari-ekonomik işbirlikleri geliştirmesi, Ar-Ge ( Ufuk 2020 ) teklif çağrılarına KOBİ’lerimizin Avrupalı firmalar ile ortak proje sunmalarını ve yürütmelerini amaçlamaktadır.

Odamız Avrupa İşletmeler Faaliyetleri

  1. AB hibe programları, AB mevzuatı, uluslararası ticaret ve fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi konularda Seminer-Konferans-Eğitim düzenlenmesi
  2. Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu (Company Mission)
  3. İkili İş Görüşmeleri ve Eşleştirme Faaliyetleri (Brokerage Event)
  4. Sektörel Pazar Araştırmaları
  5. Ticari İşbirlikleri, Teknoloji Transferleri, Araştırma Ortaklığı için Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanı ile KOBİ Eşleştirme Faaliyetleri

KOBİ’lerin Sınırötesi Hareketlerinin Hızlandırılması Projesi kapsamında, KOBİ’lerin yeni pazarlara girebilmesi, uluslararasılaşması, uluslararası alıcı ve/veya satıcılarla iş yapabilmesi için eğitim materyalleri, yol haritaları ve iyi uygulamalar gibi yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  Bahse konu projede, hedef kitle tüm sektörlerden KOBİ’ler olup, KOBİ’lere özel bireysel işletme danışmanlığı, girişimcilik desteği ve uluslararası potansiyellerini artırma desteği sağlanacaktır.