Proje Pazarı Platformu hk. - Ankara Sanayi Odası

Proje Pazarı Platformu hk.

Tarihi     : 12.03.2009
İşareti    : 5/5000-1100
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, 19 Şubat 2009 tarihinde düzenlenmiş olan “UİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinde, tekstil ve konfeksiyon sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi ve mevcut ihracatın sürdürülebilir kılınmasını hedefleyen proje önerilerinin sanayicilere sunulmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Bahse konu etkinlikte tekstil ve konfeksiyon sektörü ile ilgili 98 proje sunulduğu ifade edilmektedir. Bu projeleri içeren Ar-Ge Proje Pazarı Kitabının tam metnine Uludağ İhracatçı Birlikleri internet sitesinden (http://www.uib.org.tr/haber_vl/İÇİNDEKİLER.pdf, http://www.uib.org.tr/haber_vl/Web%20Proje%20Önerileri.pdf) ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Ar-Ge Proje desteklerinin, projelerin fonlanarak uygulamaya dönüşebilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, TÜBİTAK-TEYDEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, DPT ve Türkiye Teknolojileri Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından destek programları yürütüldüğü bildirilmektedir. Ar-Ge Proje destek programları hakkında aşağıda yer alan linklerden bilgi temin edilebilmektedir. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası  Ar-Ge Desteği Sağlayan Kurum

Destekler Hakkında Bilgi Kaynağı