Proje Envanter Formu Hk. - Ankara Sanayi Odası

Proje Envanter Formu Hk.

Tarihi     : 25.11.2011
İşareti    : 05/5000-3573
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın Türkiye’nin yatırım ortamını ve imkanlarını tanıtmak, ülkemize katma değer sağlayan, istihdam yaratan ve sermaye girişi oluşturan yatırımları çekmek amacıyla bir çok faaliyette bulunduğu belirtilmektedir.
 
Ülkemizdeki büyük çaplı kamu ve özel sektör projelerinin uluslararası iş çevrelerindeki tanıtımının, yatırımların çekilmesi açısından son derece önemli olduğu vurgulanmakta, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kamu ve özel sektör projelerini ilgili yatırımcılara tanıtarak yeni yatırımların gerçekleşmesi ve mevcut yatırımların genişletilmesi yönünde çalışmalar yaptığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, Ajansın 4-5 Aralık 2011 tarihlerinde Katar’da uluslararası iş çevrelerinden pek çok yatırımcının katılacağı bir programa iştirak edeceği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, büyük ölçekli projeleri bulunan ve ortak arayışı içerisinde olan şirketlerin tespit edilmesi maksadıyla bir “Proje Envanter Formu”nun oluşturulduğu belirtilmektedir.
 
Söz konusu projelerin Katar’da düzenlenecek olan programda tanıtılmasını teminen, aşağıda verilen adresten erişilebilecek Proje Envanter formunun doldurularak, 28 Kasım 2011 tarihine kadar mkeskin@invest.gov.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası