POS CİHAZLARI İLE İLGİLİ DENETİMLER HK. - Ankara Sanayi Odası

POS CİHAZLARI İLE İLGİLİ DENETİMLER HK.

Tarihi     :16.09.2008
İşareti    :6/5000 –3795

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı’nın yazısına atfen; Bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (Pos makinesi ve imprinter cihazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları (sanal pos, kredi kartı, banka kartı-debit ve imprinter cihazı ile yapılan) günlük satış tutarları bazında aylık dönemler halinde ilgili dönemi takip eden ayın en geç üçüncü iş günü saat 24.00’e kadar gönderdiklerini ve Başkanlıklarınca bu bilgilerin iki gün içerisinde sisteme yüklendiğini ifade etmişlerdir.

Bankalardan alınan bu bilgilere göre bankaların kredi kartı ile satış cihazı verdiği üye işyerlerinin, bu cihazları kullanarak yaptıkları satış tutarları ile mükelleflerin beyanları karşılaştırılarak bilgiler arasında uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakkında denetimler yaptıklarını ve sözkonusu denetimlerin bundan böyle aylık dönemler halinde daha sık yapılmasını planlandıklarını bildirmişlerdir.

Mükelleflerin, kredi kartı ile yaptıkları satışlar ile bunlara ilişkin olarak düzenledikleri satış belgeleri arasında dönem kaymaları ve tutar uyumsuzluklarının oluşmasını engellemek ve oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla, Ağustos 2008 döneminden başlamak üzere; KDV beyannamelerini doldururken kredi kartı satış (POS) cihazları ile gerçekleştirdikleri ilgili döneme ait gün sonu işlemleri yapılmış satışlarını, aylık olarak banka ve üye işyeri bazında www.gelirler.gov.tr sitelerindeki İnternet Vergi Dairesindeki Pos Bilgileri menüsünden sorgulama  imkanı sağladıklarını ifade etmişlerdir.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası