Portekiz Teşvik Paketi - Ankara Sanayi Odası

Portekiz Teşvik Paketi

Tarih: 21.06.2013 
İşareti: 05/5000-2328
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda,Lizbon Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen; Portekiz Hükümetinin yabancı yatırımcıları teşvik etmek amacıyla bir dizi yeni önlem aldığı, söz konusu önlemlere ilişkin hazırlanmış olan not ile Portekiz Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından hazırlanmış olan sunumun ekte yer aldığı iletilmektedir.
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası