PORTEKİZ Resmi Ziyareti Sonuç Raporu - Ankara Sanayi Odası

PORTEKİZ Resmi Ziyareti Sonuç Raporu

    13 Mart 2015

Tarih: 13.03.2015
İşareti: 05/5000-658
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Portekiz’e resmi ziyareti vesilesiyle, 2-4 Mart 2015 tarihlerinde DEİK tarafından organize edilen özel sektör heyeti ziyaretinin detayları ve Ortak Bildiri’yi de içeren ilişkin Sonuç Raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
 
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
Ek: