Polonya İkili Görüşme Hk. - Ankara Sanayi Odası

Polonya İkili Görüşme Hk.

Tarihi     :26.11.2010
İşareti    : 05/5000- 3904
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Polonya işadamları heyetinin Türkiye’ye ziyareti vesilesiyle 08 Aralık 2010, Çarşamba günü, 15:45-17:00 saatleri arasında, ASO I. Organize Sanayi Bölgesi’nde (Ayaş Yolu 25. km Sincan)  firmalar arasında ikili görüşmelerin de yapılacağı bir toplantı düzenlenecektir.
 
Söz konusu heyet listesi ekte yer olup; Polonya firmalarıyla ikili iş görüşmelerine katılmak isteyen üyelerimizin, en geç 06 Aralık 2010 Pazartesi günü öğlene kadar aşağıda yer alan katılım formunu doldurarak, Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi’ne  (Fax: 0.312.267 00 09  Tel: 0.312. 267 00 00/ dahili: 126-113)  iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
  
 

TÜRKİYE-POLONYA  İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ
8 Aralık 2010, ANKARA,  KatıIım Formu