Polonya’da Uygulamaya Konan Yeni Yatırım Teşvik Paketi - Ankara Sanayi Odası

Polonya’da Uygulamaya Konan Yeni Yatırım Teşvik Paketi

    5 Mart 2013

Tarih: 05.03.2013
İşareti: 05/5000-736
 
Sayın Üyemiz,
 
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Polonya’da Başbakan Donald Tusk tarafından yeni bir yatırım programının başlatıldığı ve bu amaçla özelleştirmeden elde edilecek yaklaşık 10 milyar avro tutarında bir kaynağın söz konusu program çerçevesinde kullanılmak üzere Ulusal Ekonomi Bankası’na tahsis edileceğinin duyurulduğu belirtilerek, bu kapsamda 4 Şubat 2013 tarihinde Polonya Hazine Bakanlığı’nda bir bilgilendirme toplantısının düzenlendiği ifade edilmektedir.
 
Söz konusu yeni yatırım teşvik programına ilişkin sunumun bir örneği ekte bilgilerinize sunulmaktadır
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası