Politik Risk Sigortası Konferansı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Politik Risk Sigortası Konferansı Hk.

    20 Haziran 2011

Tarihi     : 20.06.2011
İşareti    : 05/5000-2013
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, son dönemde bölgemizde yaşanan olayların şirketlerimize olan etkilerine odaklanan çalışmalarını tamamladıklarını ve çalışmalarının sonuçları arasında yer alan çarpıcı bulgulardan birisinin, şirketlerimizin ‘risk yönetimi’ne öncelik vermediği ve risklerin kontrol edilebilir olmasına ilişkin modern enstrümanların kullanılmasına yönelik irade ve bilgi eksikliği olduğu bildirilmektedir.

Bu öncülden yola çıkarak, gerek dış yatırımcı, gerek müteahhit gerekse ihracatçı sıfatına haiz şirketler açısından önemli bir korunma aracı olan ve uluslararası alanda rekabet içerisinde olduğumuz ülke şirketleri tarafından yaygın olarak kullanılan politik risk sigortası konusu incelendiği, politik risk sigortası konusunda üyelerimizin katılımları ile bir çalışma grubu kurulduğu, Hazine Müsteşarlığı ve Eximbank ile görüşmeler gerçekleştirildiği ve konu ile ilgili olarak üyelerimiz ile paylaşmak üzere bir bilgilendirme dosyası hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu çalışmalara ek olarak, politik risk sigortası konusunda Dünya Bankası (MIGA) ve İslâm Kalkınma Bankası Kredi Garanti Kuruluşu (ICEIC) gibi önemli uluslarası kuruluşların ve dünya çapında prestijli uzmanların katılımları, T.C. Hazine Müsteşarlığı ve Eximbank işbirliği ile 30 Haziran 2011’de, İstanbul’da, TOBB Plaza’da “Politik Risk Sigortası Konferansı”nın düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Politik riskler ile politik risklerin azaltılmasında faydalanabilinecek (Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları dahil olmak üzere) tüm araçlar ve bu konudaki dünyadaki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma imkanı sunacak söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurularak kişi başı 75 TL katılım ücretinin DEİK adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) TR50 0006 4000 0011 0111 2492 82 IBAN numaralı hesaba yatırıldığını gösteren katılımcının isminin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikte en geç 24 Haziran 2011 Cuma gününe kadar DEİK’e (İlgili Kişi: Ceren Sümer, Tel: 02123395089; Faks: 02122703092; E-mail: csumer@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası