Politik Risk Sigortası Anketi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Politik Risk Sigortası Anketi Hk.

Tarihi     : 08.06.2011
İşareti    : 05/5000-1869
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda, son dönemde yakın çevremizde yaşanan gelişmelerin ertesinde DEİK tarafından bir ‘karşılaştırma’ çalışması gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bu çalışma çerçevesinde özellikle Libya olayları esnasında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin şirketlerinin oluşan riskleri nasıl yönettiklerine odaklanılmış ve çalışma sonucunda şirket risklerinin kabul edilebilir seviyelerde olmasının başat nedeni olarak şirketlerin ‘Politik Risk Sigortası’ poliçelerine sahip olmasının öne çıktığı belirtilmektedir.

Bu noktadan hareketle DEİK bünyesinde bir ‘Politik Risk Sigortası Çalışma Grubu’ kurulması kararlaştırılmış ve özel sektörümüzde bu konuda gözlenen bilgi eksikliğini gidermek amacıyla bir bilgilendirme dokümanı, çalışmaların ikinci fazında ise 12 soruluk kısa bir anket hazırlandığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu ankete;  https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNsN0stUWQ2WmV1dm1yMjl3dWZUNnc6MQ linkinden 13 Haziran 2011 tarihine kadar erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası