Podgorica Büyükelçimizin Temasları - Ankara Sanayi Odası

Podgorica Büyükelçimizin Temasları

Tarih: 16.04.2013 
İşareti:05/5000-1442
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Podgorica Büyükelçisi Sayın Mehmet Niyazi Tanılır’ın Karadağ’ın Hırvatistan sınırına yakın Tivat kentine gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde yaptığı görüşmelere ilişkin bilgiler Dışişleri Bakanlığı’na iletilmiş olup, söz konusu bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
Yugoslavya döneminde deniz kuvvetlerini barındıran askeri bir üsse sahip olan Tivat’ın Belediye Başkanı Miodrag-Dragan Kakaraş ile yapılan görüşmede adıgeçen bölgenin günümüzde tamamen bir turizm merkezine dönüştüğü ve halen inşası devam etmekte olan “Porto Montenegro” projesinin ihtiva ettiği marina, otel ve lüks konutlar ile bir tatil köyü mahiyetinde olduğu belirtilmiştir.
 
Tivat’ın Belediye Başkanı, bahsekonu projenin Tivat’ı önemli cazibe merkezlerinden bir haline getirdiğini, Tivat’a henüz Türk yatırımcı gelmediğini ve “Porto Montengro” projesi başta olmak üzere Türk işadamlarının Tivat’a yatırım yapmalarını beklediklerini ifade etmiştir.
 
Podgorica Büyükelçimiz aynca “Porto Montenegro” Proje Müdürü Oliver Corlette ile de bir görüşme gerçekleştirmiş olup, söz konusu görüşmede Corlette, adıgeçen projenin ancak bir bölümünün tamamlandığını, ihtiyaca göre marinayı büyüterek yeni otel ve konut inşaatları yapılabileceğini, Türk şirketlerini burada görmek istediklerini, tatil köyü içerisinde muhakkak bir Türk lokantası açılmasını arzu ettiklerini ve uygun durumdaki Türk girişimciler için müsait alanlar bulunduğunu dile getirmiş ve anılan görüşmelerde söz konusu proje ile ilgili Türk işadamları ve yatırımcıların davet edilerek bölgedeki yatırım imkânlarının incelenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası