Plastik Ve Kimya Sektörü Sigorta Sorunları Hk - Ankara Sanayi Odası

Plastik Ve Kimya Sektörü Sigorta Sorunları Hk

Tarihi  : 19.04.2013
İşareti : 
4/5000-1537
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıda, Odamız üyesi plastik ve kimya sektörlerinde yer alan işletmelerin sigorta teminatı bulmada yaşadıkları zorluklar ile bazı sigorta şirketleri tarafından herhangi bir değerlendirilmeye başvurulmaksızın ve risk incelemesi yapılmaksızın sigorta taleplerinin doğrudan reddedilmesi hususlarına ilişkin yazımız üzerine, konuyla ilgili olarak Müsteşarlıklarınca alınan önlemler ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında daha önce bilgi verildiği, bununla birlikte, sözkonusu girişimlere rağmen teminat bulmada yaşanan sorunların devam ettiği yönündeki şikayetlerin Müsteşarlıklarına ulaşmaya devam etmesi üzerine, sigorta sektörü temsilcileri ile tekrar bir araya gelindiği ve sözkonusu toplantı neticesinde;
 
·         Teminat bulamayan işletmelere ilişkin bilgiler ile bunların sigorta geçmişine yönelik bilgileri içeren ekteki formun doldurulması,
·         Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından organize edilecek şekilde, bu işletmelere risk tespiti için uzman gönderilmesi,
·         Risk tespiti sonrasında uygun kriterleri taşıdığı tespit edilen işletmelere sigorta şirketlerince teklif sunulması,
·         Uygun kriterleri taşımayan işletmelere ise hangi koşulların sağlanması halinde teminat sunulabileceğinin yazılı olarak bildirilmesi hususlarında görüş birliğine varıldığı bildirilmiştir.
 
Bu itibarla, ekte bir örneği gönderilen formun Odamız üyesi plastik ve kimya sektöründeki işletmelerce doldurularak en geç 26 Nisan 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası