Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hk.

    4 Mayıs 2012

Tarihi :  04.05.2012
İşareti : 4/5000-1604
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı”na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte sunulan sözkonusu Taslak hakkındaki görüşlerinizin en geç 09 Mayıs 2012 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası