Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Hk. Genelge - Ankara Sanayi Odası

Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Hk. Genelge

Tarihi    : 21.03.2011
İşareti   : 4/5000 –938
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası