Piyasa Gözetim ve Denetimi Eğitimleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Piyasa Gözetim ve Denetimi Eğitimleri Hk.

    7 Ekim 2010

Tarihi     :07.10.2010
İşareti    :4/5000-3413
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Piyasa Gözetimi ve Denetimi(PGD), ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla ilgili kuruluşlar tarafından yapılan her türlü faaliyeti kapsadığı ifade edilmiştir.
 
Bu çerçevede; Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde AB teknik mevzuatının ürünlerin denetimi için PGD’yi bir yöntem olarak belirtmesi ve bu kapsamda yürütülen denetim faaliyetlerinin  sonuçlarının önümüzdeki dönemde AB tarafı ile bildirim mekanizması yoluyla paylaşılacak olması nedeniyle PGD faaliyetlerine önem verilerek, Ulusal PGD Strateji Belgesi yayınlandığı  belirtilmiştir. 
 
Yazıda ayrıca, Ulusal PGD Stratejisi kapsamında, “Üreticilere, ithalatçılara ve tüketicilere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi” ve “Tüketicilere PGD ile ilgili çalışmalara aktif katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması” hedefleri çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı başkanlığında sürdürülmekte olup, bu faaliyetlerden sorumlu kuruluşların, yapacakları faaliyetler ile ilgili detaylı bilgileri kararlaştırılması gerektiği bildirilmiştir. 
 
Bu kapsamda, PGD faaliyetlerinin bilinirliğinin arttırılması amacıyla “Ürün Güvenliği” konusunda PGD yapan yetkili kuruluşların, kendi faaliyetleri ile ilgili  fuarlarda ve seçilmiş bazı organize sanayi bölgelerinde eğitim faaliyetleri düzenlemesi kararlaştırıldığı belirtilmektedir.
 
Konu ile ilgili olarak, sektör bazında ihtiyaç duyulan eğitim konularının en geç 13.Ekim.2010 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.   
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası