Piyasa Gözetim ve Denetim Anketi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Piyasa Gözetim ve Denetim Anketi Hk.

Tarihi    : 10.02.2011
İşareti   : 4/5000 –446
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Piyasa Gözetim ve Denetimi(PGD) faaliyetleri, farklı kamu kuruluşlarının sorumluluğunda ve Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğünde yürütülmekte olduğu; Dış Ticaret Müsteşarlığı, PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmakta ve PGD sisteminin iyileştirilmesi için sektör temsilcilerinin önerilerini/eleştirilerini de değerlendirmekte olduğu belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda, PGD sistemine yönelik eleştirilerin, tespitlerin ve önerilerin sağlıklı bir şekilde alınması ve değerlendirilmesi amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, Ek’te yer alan anket formunun hazırlandığı bildirilmiştir.
 
Söz konusu anket formlarının doldurularak en geç 20.Şubat.2011 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası