Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılması - Ankara Sanayi Odası

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılması

Tarihi     :03.03.2011
İşareti    :4/5000-712
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
31/08/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne Ek–1’de yer alan ürünlerin, uygun olup olmadığının elektronik ortamda ve risk esaslı olarak ithalatta denetlenmesine ilişkin usul ve esasları ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsayan; “Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/29)” 03.03.2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası