Pil Ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/15) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Pil Ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/15) Hk.

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-16
 
Sayın Üyemiz,
 
31/08/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin uygunluğunun ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, “Pil Ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/15)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası