Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulaması Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulaması Yönetmeliği Hk.

Tarihi     :17.12.2010
İşareti    :4/5000-4151
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına  İlişkin  Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” 17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası