Petrol Piyasası Kanununun 19. Md. Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Petrol Piyasası Kanununun 19. Md. Uyarınca Uygulanacak Para Cezaları Hk.

Tarihi     :17.12.2010
İşareti    :4/5000-4159
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ” 17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası