Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Tarihi     :29.12.2010
İşareti    :4/5000-4285
 
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 09/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 7. maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
          “Bu Yönetmeliğin 9.maddesinde belirlenen süreler içerisinde yapılmamış olan ya da eksik yapılmış olan bildirimler ile 10. maddesi kapsamında yapılması gereken bildirimlerin yapılmaması ya da eksik yapılması halinde söz konusu yükümlülük, Kurumca eksikliğin tespitinin ilgili kişilere tebliği tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde tamamlanır. Bu süre içerisinde yükümlülüğünü tamamlamayanlar hakkında 06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.”
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası