PETERSBURG Ortaklığı Semineri Hk. - Ankara Sanayi Odası

PETERSBURG Ortaklığı Semineri Hk.

Tarihi  : 13.01.2012
İşareti : 05/5000-153
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Sovyet döneminden kalma hantal ve verimsiz sanayi altyapısının bir sonucu olarak KOBİ’lerin ekonomideki payının düşük olduğu Rusya Federasyonu’nda (RF), KOBİ’leri geliştirme konusunun yönetim kadrolarının söylemine girdiğinden ve KOBİ’lerin Rusya Federasyonu’nda yapacakları yatırımların, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde, teşvik edilmesinin ve desteklenmesinin yararlı olacağı bahsedilmektedir.
 
 St. Petersburg Valiliği tarafından, bölgedeki KOBİ’lerin bölgesel ve uluslararası ortaklarla işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, 13-15 Mart 2012 tarihleri arasında “Petersburg Ortaklığı” konulu seminerlerin düzenleneceği bildirilmekte ve bahse konu seminerlere ülkemizden katılım sağlanmasında fayda görüldüğü vurgulanmaktadır.
 
Söz konusu seminerlere katılım için son başvuru tarihi 25 Şubat 2012 olduğu ve katılmak isteyen üyelerimizin detaylı bilgiye ve katılım formlarına http://www.ptfair.ru./index.en.html adresinden ulaşabilecekleri bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası