Petersburg Ortaklığı Konulu Seminer Hk. - Ankara Sanayi Odası

Petersburg Ortaklığı Konulu Seminer Hk.

    6 Ocak 2012

Tarihi             : 06.01.2012
İşareti             : 05/5000-110
İrtibat             : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Dışişleri Bakanlığı, İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı’ndan alınan bir yazıda, St. Petersburg Valiliği tarafından bölgedeki KOBİ’lerin bölgesel ve uluslararası orataklarla işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 13-15 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Petersburg Ortaklığı “ konulu seminerin taslak programı, başvuru bilgileri ve etkinliğin geçmişine ilişkin bilgi notu St. Petersburg Başkonsolosluğu’ndan alınarak, ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası