Permak İsimli Firma Hk. - Ankara Sanayi Odası

Permak İsimli Firma Hk.

    3 Haziran 2011

Tarihi     : 03.06.2011
İşareti    : 05/5000-1808
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın 18.05.2011 tarih ve 2900704 sayılı yazısına atfen, bir firmamız tarafından Bağdat Büyükelçiliğimize, yabancı bir firmayla ortak olarak yürütülecek aydınlatma donanımı ihalesi çerçevesinde, Irak Maliye Bakanı Rafi İsavi imzalı bir mektup ve bazı belgelerin ulaştırıldığı belirtilmektedir.
 
Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılan incelemede, söz konusu belgelerin sahte olabileceğine dair kuşku oluşması üzerine konunun Irak Maliye Bakanı’na sorulduğu ve Bakanın belgelerin sahte olduğunu teyit ettiği bildirilmektedir.
 
Söz konusu belgelerin, Irak Maliye Bakanlığı’nın ismini kullanan bir dolandırıcılık şebekesi tarafından anılan firmamıza ulaştırıldığı bildirilmektedir.
 
Bu tür sahtecilik ve dolandırıcılık teşebbüslerine karşı dikkatlı olunması konusunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası