Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı Taslağı Görüş Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı Taslağı Görüş Hakkında

Tarihi  : 21.10.2013
İşareti : 4/5000-3547
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı Taslağı  hazırlandığı belirtilerek, konuya ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere,  ekte yer alan söz konusu  Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin görüşlerinizin en geç 28 Ekim  2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası