Perakende Sektöründe Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri Semineri hk. - Ankara Sanayi Odası

Perakende Sektöründe Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri Semineri hk.

Tarihi     : 03.11.2009
İşareti    : 5/5000 – 3792
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ülke Ofisi’nden (REC Türkiye) alınan bir yazıda, Mart 2009’dan bu yana kendilerinin yürütmekte olduğu “Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında pekçok alt bileşenden biri olarak bir dizi kapasite geliştirme çalışmasının yürütüldüğü belirtilmektedir. Mart 2009’dan bu yana yürümekte olan Proje’de temel yararlanıcının Çevre ve Orman Bakanlığı olduğu, önemli bir paydaş olaraközel sektör temsilcileri için seçilen konularda etkinliklerin planlandığı ifade edilmektedir.
 
Yukarıda belirtilen proje kapsamında özel sektöre yönelik gerçekleştirilecek etkinliklerden biri olarak “Perakende Sektörü”nde Sürdürülebilir Tedarik Zincirleri” Seminerinin 6 Kasım 2009 tarihinde İstanbul’da Point Otel Barbaros’ta düzenleneceği bildirilmektedir. Seminerin, perakende sektöründe firmaların çevresel ve sosyal sorumluluklarını sorgularken Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir üretim ve tüketim politikaları konusunda teknik bilgi sağlamayı hedeflediği ifade edilmektedir.
Söz konusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin ekteki başvuru formunu doldurarak, 4 Kasım 2009 saat 16:00’ya kadar eren.ozturk@rec.org.tr adresine veya 0312 491 95 40 numaralı faksa başvurularını yapmaları gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası