Pazara Giriş Faaliyetleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Pazara Giriş Faaliyetleri Hk.

Tarihi     : 07.12.2010                                 
İşareti    : 03/5000-4033
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, yabancı ülke pazarlarının düzenli olarak takibi, bu pazarlardaki ekonomik gelişmelerin ihracatçılarımıza duyurulması amacıyla İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) tarafından 34 adet “Ülke Masası” oluşturulduğu belirtilmektedir.
 
Ülke Masaları çerçevesinde hazırlanmış olan çalışmalar, İGEME’nin internet sitesinde firmaların kullanımına açılmış olmakla birlikte söz konusu çalışmalara www.igeme.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası