Pazara Giriş Engelleri hk. - Ankara Sanayi Odası

Pazara Giriş Engelleri hk.

    21 Nisan 2010

Tarihi     : 21.04.2010
İşareti    : 5/5000 – 950
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, DTM koordinasyonunda, pazara giriş çalışmaları kapsamında, “Pazara Giriş Komitesi” çatısı altında “Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu”nun oluşturulduğu belirtilmektedir.
 
Söz konusu Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubunun amacının pazara giriş çalışmalarının, koordinasyonu, planlaması, raporlanması ve sürekli bilgi akışının sağlanması; yeni hedef pazarlar belirlenmesi ve ihraç pazarlarındaki pazar payının korunmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi; ihracatçıların dış pazarlarla ilgili taleplerine ivedilikle ve etkin bir şekilde cevap verebilmesi olarak belirlendiği ifade edilmektedir. 
 
Söz konusu pazara giriş engellerinin:
–          Geçici nitelikte olmaması, diğer bir deyişle sistematik hale gelmiş olmasının,
–          Aynı ürünü ihraç etmek isteyen tüm firmaların ihracatını etkiliyor olmasının,
–          Uygulaması üzerinden belli bir zaman geçmesi ve ilgili ithalatçı ülke birimiyle temasa geçilmiş olmasına rağmen bir sonuç alınamamış olmasının,
–          İthalatçı ülke tarafından uygulanan bir önlem ya da uygulama sebebiyle gerçekleşiyor olmasının,
–          Firmadan kaynaklı, (evrak eksikliği gibi usule ilişkin bir eksikliği) olmamasının
 
önem taşıdığı bildirilmektedir.
 
Yukarıda belirtilen hususlar hakkında, pazara giriş engelleri konusunda yaşanan problemlerin Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bildirilmesi için, ekte yer alan “Pazara Giriş Engelleri Bildirim Formu” nun 07.05.2010 tarihine kadar Odamızın dim@aso.org.tr e-posta adresine veya 0312 417 12 71 numaralı faksına gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası