Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu hk. - Ankara Sanayi Odası

Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu hk.

    5 Ağustos 2010

Tarihi     : 05.08.2010
İşareti    : 5/5000 – 2729
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
TOBB’dan alınan yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonluğunda, pazara giriş çalışmaları kapsamında, ”Pazara Giriş Komitesi” çatısı altında “Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu” ile “Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu” oluşturulduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede Pazara Giriş  Engelleri Çalışma Grubu’nun amacı, firmalarımızın yurtdışı pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin tespiti ve bunların çözüme kavuşturulması için projeler geliştirilmesi ve bu projelerin takip edilmesidir.
 
25 Haziran 2010 tarihinde, Müşteşarlık nezdinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda, Çalışma Grubu tarafından ortaya konulan görüşler çerçevesinde, Pazara Giriş Engelleri değerlendirmelerine yönelik bir kontrol listesi oluşturma, Pazara Giriş Engelleri Bildirim Formunu gözden geçirme ve Çalışma Grubu’na sürekli bilgi akışının temin edilmesi hususları karara bağlanmıştır. Kararlar uyarınca, Pazara Giriş Engelleri Bildirim Formu ve Kontrol Listesi doldurulması istenilmektdir.
 
Ayrıntılı bilgi ve Pazara Giriş Engelleri Bildirim Formu, Kontrol listesi ekte sunulmuştur. Söz konusu formun doldurularak osman.damlaci@tobb.org.tr adresine elektro posta olarak gönderilmesi beklenmektedir. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası