Pazara Giriş Engelleri Bildirimi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Pazara Giriş Engelleri Bildirimi Hk.

    24 Ocak 2012

Tarihi  : 24.01.2012
İşareti : 04/5000-295
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından alınan bir yazıda; ülkemizin dış pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin ortadan kaldırılması amacıyla politikalar geliştirmek ve girişimlerde bulunmak amacıyla kurulan Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu’nun üçüncü toplantısının gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.
 
Toplantıda, firmalardan daha önce Odalar kanalı ile Birlikleri tarafından yazılı olarak alınan pazara giriş engelleri bildirimlerinin, Ekonomi Bakanlığı internet sitesi üzerinden alınabileceği yeni sistem hakkında bir sunum yapıldığı belirtilmektedir.
 
Buna göre, firmaların ihracatları esnasında karşılaştıkları sorunları, http://www.ekonomi.gov.tr/dtmpazaragiris/bildirim/form.cfm linkinden ulaşabilecekleri elektronik formu doldurmak suretiyle, doğrudan Ekonomi Bakanlığı yetkililerine iletebilecekleri, Ekonomi Bakanlığının, söz konusu form doldurulduktan sonra, en geç üç gün içinde firma yetkilileri ile irtibata geçececeği, bu uygulama ile, firmalarımızın pazara girişleri esnasında karşılaştıkları problemleri daha etkin bir biçimde yetkililere ulaştırmaları ve sorunların daha hızlı çözülmesi hedeflendiği ifade edilmektedir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası