Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Hakkında

    4 Eylül 2014

Tarihi   : 04.09.2014
İşareti  : 04/5000-2787
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
04.09.2014 tarih ve 29109 sayılı Resmi Gazete’de, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını hüküm altına alan kararı yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası