Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Tebliği Hk.

Tarihi     : 09.05.2011
İşareti    : 05/5000-1535
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, ihracat stratejik planı doğrultusunda, ihracatta ürün ve Pazar çeşitliliğini gerçekleştirmek, şirketlerimizin uluslararası pazarlama gücünü artırmak ve sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla mevcut ihracata yönelik devlet yardımlarının gözden geçirildiği, yeni proje ve programlar geliştirildiği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, bir örneği ekte yer alan “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ No: 2011/1), 21 Mart 2011 tarih ve 27881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası