Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği Hk. Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

Pazar Araştırması Ve Pazara Giriş Desteği Hk. Tebliğ

    21 Mart 2011

Tarihi    : 21.03.2011
İşareti   : 4/5000 –941
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
“ Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (No: 2011/1)” 21.03.2011 tarih ve 27881  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası