Patlayıcı Madde Sektöründe Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesi - Ankara Sanayi Odası

Patlayıcı Madde Sektöründe Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesi

Tarih: 28.07.2016

İşareti: 05/5000- 1553

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan Genelge’de, son dönemde artış gösteren terör eylemlerinde sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin kullanılmasının önlenmesi amacıyla bu maddelerin ülkemizde üretim, ithalat, ihracat, nakil ve son kullanıcı tarafından imhasına kadar olan süreçte güvenlik önlemlerinin arttırılmasının zorunlu hale geldiğinin belirtildiği bildirilmektedir. Bu amaçla hazırlanan Genelge hükümlerini ekte bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

Ek: 36 No.lu Genelge 2 sayfa