Pankobirlik Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği-2010 Yılı İlkbahar İkinci Dönem Malzem - Ankara Sanayi Odası

Pankobirlik Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği-2010 Yılı İlkbahar İkinci Dönem Malzem

Tarihi     : 21.01.2010
İşareti    : 5/5000 – 243
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Pankobirlik Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nden alınan bir yazıda, ekli listede detayı gösterilen malzemelerin Ticari ve Teknik Şartnamelerimizde belirtilen eseaslar uyarınca satın alınacağı belirtilmektedir.
 
İlgili malzemelere ait şartname bedellerinin, her malzeme için ayrı ayrı hesaplanarak aşağıda belirtilen banka hesap numaralarından birisine yatırılıp, dekont suretinin teklif mektubuna ekleneceği ifade edilmektedir. Dekont sureti bulunmayan tekliflerin dikkate alınmayacağı bildirilmektedir.
 
Yağmurlama boru ve aksesuarları, damla sulama boru ve aksesuarları ile yağmurlama yedeklerine teklif veren firmaların tekliflerini, excel tablosuna göre hazırlayarak teklif mektubu yanında CD ile gönderecekleri ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
 
 
 
 
PANKOBİRLİK PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’NE AİT BANKA HESAP NUMARALARI:
 
BANKA ADI                              ŞUBE ADI                                    İBAN NUMARASI
 
Garanti Bankası A.Ş.                 Ankara Ticari Şube                    TR340006200017000006299506
 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.           Ankara Bulvar Şubesi                 TR150001001235345728035003
 
T. İş Bankası A.Ş.                      Ankara Yenişehir Şubesi            TR860006400000142184218124
 
**Şartname bedeli her malzeme için KDV dahil 177, – TL (Yüzyetmişyedi Türk Lirası)
 
(Banka ile havale edilen şartname tutarı için tarafımıza yazı ekinde dekontun gönderilmesi)
 
EKLER:
 
* Ticari Şartname
 
* Teknik Şartname
 
* Malzeme Listesi ve Sevk Ayları
 
* Teklif Örneği
 
  
 
TEKLİFİN PANKOBİRLİK PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ BULUNDURULACAĞI TARİH:
 
2 Şubat 2010 Saat:17:00
 
NOT:
 
1) 2889 ve 4734 Sayılı Kanuna tabi olmayan Pankobirlik Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği ihaleyi kısmen ve tamamen yapıp yapmamakta veya şartname konusu işi dilediğine vermekte serbesttir.
 
2) Adı geçen malzemenin tamamı için teklif verilmediği takdirde kapasiteye göre noksan teklif verilebilir.
 
3) Teminatlar; nakit, banka teminat mektubu veya Devlet Tahvili olacaktır.
 
4)Ticari Şartname her malzeme için ayrı ayrı hazırlanıp sayfa altları kaşelenip, firma yetkililerince imzalanacaktır.