Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Beyanda Bulunmak - Ankara Sanayi Odası

Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Beyanda Bulunmak

Tarihi : 04.11.2013
İşareti : 
4/5000-3667 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Beyanda Bulunmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar” 01.11.2013 tarih ve 28808 sayılı Resmi Gazete’de-Mükerrer  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası