Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin T - Ankara Sanayi Odası

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin T

Tarihi    : 26.09.2011
İşareti   : 4/5000
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24.09.2011 tarih ve 28064 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 26/11/2009 tarihli ve 27418 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
          “(5) Birinci fıkra hükümlerinin uygulanması açısından, Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette EK IIa’da yer verilen liste esas alınır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekine, II nolu ekten sonra gelmek üzere, Ek I’de yer alan Ek II’a ilave edilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 01/06/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası