Pamuk İpliği İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Pamuk İpliği İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Hk.

    4 Ağustos 2011

Tarihi : 04.08.2011
İşareti : 4/5000 –2463
Yanıt : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;   
 
Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar) ithalatında uygulanacak olan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsayan, “Pamuk İpliği İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar” 04.08.2011 tarih ve 28015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası