Palm Ve Palm Çekirdeği Yağı İthalatı Hk - Ankara Sanayi Odası

Palm Ve Palm Çekirdeği Yağı İthalatı Hk

    24 Mayıs 2012

Tarihi :  24.05.2012
İşareti : 4/5000-1771
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, 1516.20.98.00.13 GTİP’te yer alan hidrojene palm çekirdeği yağının ithalatında uygulanan %46,8 oranındaki gümrük vergisinin sözkonusu ürünün 18.06 ve 19.05 GTİP’te yer alan çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları ile ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamüllerinin üretiminde kullanılması kaydıyla ithal edilmesi halinde düşürülmesinin talep edilidği belirtilmiştir.
 
Yazıda devamla, bisküvi ve çikolata üreticisi olan bir firmadan alınan yazılarda ise, 1511.90.19, 1511.90.00, 15.13.29.90 GTİP’te yer alan palm ve palm çekirdeği yağlarının ithalatında uygulanan gümrük vergilerinde, sözkonusu ürünlerin yine 18.06 ve 1905 GTİP  numaralarında yer alan ürünlerin kullanılması kaydıyla ithal edilmesi halinde günmrük vergisi muafiyeti sağlanmasının talep edildiği bildirilmiştir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen taleplere ilişkin görüşlerinizin en geç 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası