Pakistan’a Yardım Kampanyası Hk. - Ankara Sanayi Odası

Pakistan’a Yardım Kampanyası Hk.

Tarihi     :24.08.2010
İşareti    :9/5700
 
Sayın Üyemiz;  
 
Odamız tarafından, Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden zarar gören afetzedelerin acılarını hafifletmek ve bu felaket dolayısıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarımsal alanların yeniden kazandırılması ve hayatın tekrar idame ettirilebilmesi amacıyla Ankara Valiliği’nin izni ile bir yardım toplama kampanyası başlatılmıştır.
 
Bu amaçla, Odamız adına açılan aşağıdaki hesap numarasına, yardım kampanyasının bitiş tarihi olan 22 Eylül 2010 tarihine kadar yapacağınız nakdi katkılarınız daha sonra Başbakanlık Genelgesinde açıklanan hesaplara aktarılacak olup, sözkonusu bu bağışlarınız vergi mevzuatı açısından gider kaydedilebilecektir.  
 
Saygılarımla, 
 
M.Nurettin ÖZDEBİR 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
Hesap Numarası
 
Halkbankası Organize Sanayi Bölgesi/Ankara şubesi
Şube Kodu : 410              TL Hesap No : 16000035 
( IBAN NO : TR17 0001 2009 4100 0016 0000 35 )