PAKİSTAN Uluslararası Yatırım Konferansı - Ankara Sanayi Odası

PAKİSTAN Uluslararası Yatırım Konferansı

    13 Ekim 2014

Tarih: 13.10.2014  
İşareti: 05/5000-3028
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen;  27-28 Ekim 2014 tarihlerinde, İslamabad’da, Uluslararası Yatırım Konferansı düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Konferansın amacının Pakistan’da yatırım fırsatı sunan sektörlerin öne çıkarılması olduğu ve 200’den fazla yerli ve yabancı yatırımcı, işadamı, karar verici ve uzmanın bir araya getirilmesinin beklendiği kaydedilmekte olup, Konferansın açılışının Pakistan Başbakanı tarafından yapılacağı ve Pakistan Cumhurbaşkanı tarafından da katılımcıların onuruna bir akşam yemeği verileceği belirtilmektedir.
 
Konferansın programının Pakistan’da yatırım fırsatları, teşvikler ve politika parametrelerini vurgulayan kapsamlı sunumlar içerdiği ve enerji, yatırım ortamı ve yasal çerçeve, petrol ve gaz, özelleştirme, karayolları ve altyapı, maden ve mineraller ile tarım ve hayvancılık gibi sektörleri kapsayacağı belirtilmektedir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
İrtibat:
E-posta:iicboi2014@gmail.com
       
       
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası