Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ Hk.

Tarihi     : 29.04.2009
İşareti    : 6/5000 – 1743
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

“Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ-İhracat : (2009/4)” 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası