Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Taslağı Hk.

    28 Ağustos 2014

Tarihi : 28.08.2014
İşareti : 
4/5000-1150 
İrtibat : teknik@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Taslağı’nın hazırlanmış olduğu ve sözkonusu Bakanlığın internet adresinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm/) “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yayınlandığı ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda, ekte yer alan sözkonusu taslağa ilişkin görüşünüzü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere en geç 10 Eylül 2014 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamızın aytul.duzgun@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası