Özelleştirme - Ankara Sanayi Odası

Özelleştirme

    21 Eylül 2012

Tarihi  : 21.09.2012
İşareti : 05/5000-2966
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 07.09.2012 tarih ve 5921 ve  14.09.2012 tarih ve 60927 sayılı yazılarında yer alan özelleştirme ilanları ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası