Özelleştirme ve Süre Uzatım İlanları - Ankara Sanayi Odası

Özelleştirme ve Süre Uzatım İlanları

İşareti : 05/5000-2405

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Başbakanlık Özelleştirme İdaresinden alınan yazılara atfen; Ankara ili Nallıhan ilçesi , Çayırhan mevkiinde bulunan, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’a ait kömür rezerv alanı ve enerji üretim alanının özelleştirilmesine ilişkin sürenin uzatıldığı, Şanlıurfa, Malatya, Manisa ve Edirne illerinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirildiği ve Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesindeki İdareye ait hissenin satış yöntemi ile özelleştirildiği bildirilmektedir.

Bahse konu özelleştirme ve süre uzatımlarına ilişkin detaylar ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

Ek: Özellestirme ve süre uzatımına iliskin dokümanlar